Kasteel Hasselboek

  Kasteel Hasselbroek – Jeuk

  Restauratie van een kasteel

  Een geklasseerd kasteel stelt zo zijn eisen als het aankomt op restauratie. Je streeft ernaar om de authentieke uitstraling zo veel mogelijk te bewaren. Dankzij strikte voorschriften krijg je een duurzaam eindresultaat. Daarmee geef je het gebouw de kans om ook volgende generaties te imponeren — op de manier zoals de oorspronkelijke bouwheren hadden voorzien. Het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid kijkt nauwgezet toe hoe je de soms bijzonder complexe opdracht aanpakt en uitvoert. In nauw overleg kom je tot een gedragen totaalconcept. Daarin staat een algemene lijn beschreven, aangevuld met alle details die een samenhangend geheel garanderen.

   

  Van binnenuit stabiliseren

  In het bewuste kasteel was er een acuut stabiliteitsprobleem in een van de zijvleugels. Die zijvleugel heeft geen specifieke functie. En net dat gaf de mogelijkheid om een originele oplossing uit te voeren. ARCHICON ontwikkelde een staalconstructie om binnenin het volume op te bouwen. Totaal buiten het zicht aan de buitenkant. Eens opgebouwd nam de staalconstructie het volledige gewicht van de dakconstructie over. Om zo de muren te ontlasten. Meer nog, die muren kregen nieuwe ankerpunten op de staalconstructie waardoor hun stabiliteit maximaliseerde. Van op die stabiele basis volgde een grondige aanpak van het leien-dak.

   

  Inventieve restauratie-oplossing

  Door samen te werken met ervaren aannemers komt ARCHICON tot innovatieve concepten. Kern van die denkoefeningen zijn de functionele oplossingen voor een complexe uitdaging. Daarna volgt een goede voorbereiding van de verschillende elementen van de staalconstructie. Door ze in de juiste volgorde op de werf te leveren, verliep de constructie vlot. Tegelijk bleef het project compact dankzij die just-in-time-leveringen. Zo verliep de ingrijpende restauratie met een minimale impact op de rest van het kasteel.

   

  Laat je inspireren door nog meer ARCHICON-projecten

   

  Hasselbrouck: geschiedenis waar muziek in zit

  Een geklasseerd monument belichaamt vaak een enorme geschiedenis. En bij dit pand is dat zeker zo. De statige oprijlaan start letterlijk op de taalgrens, aan de westelijke uithoek van Haspengouw. De oudste delen dateren uit 1620, gebouwd door de familie Bormans van Hasselbroek. Die herken je aan de Maaslandse renaissancestijl. In 1770 verrees het centrale gebouw in neoclassicistische stijl. In de jaren die daarop volgden, verbleven er een aantal wereldberoemde gasten. Wolfgang Amadeus Mozart, bijvoorbeeld. Hij sliep hier een nacht tijdens zijn tournee in 1763. Net zoals Louis Blériot na een noodlanding in de buurt — later zou hij als eerste het Kanaal over vliegen. En de Kozakken verbleven hier op de vooravond van de slag bij Waterloo. Om alvast te oefenen lieten ze een aantal sabelhouwen in de muren achter — dat zijn de stille getuigen van een historische doortocht.

  Projectdetails

  Kasteel Hasselbroek is een geklasseerd kasteel. ARCHICON begeleidde de restauratie en de instandhouding van een imposante zijvleugel. Door die ingreep blijft het kasteel gevrijwaard van verder verval. Zo kunnen ook volgende generaties genieten van het fascinerende gebouw. Omdat de zijvleugel heel instabiel was, bouwden we binnen een staalconstructie die het gewicht van de muren en het dak overneemt. Daarna volgde de restauratie van het dak zelf. Elke stap verliep in nauw overleg met Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid.Project: 2017