Hoeve De Klok

De gesloten hoeve ‘In de Klok’ dateert uit de 19de eeuw. De hoeve was vroeger een afspanning langs de weg Hasselt-Tongeren. Van de dienstgebouwen bleef het oorspronkelijke vakwerk bewaard. Het woonhuis en het poortgebouw werden versteend. In 2009 werd de hoeve beschermd als monument en samen met zijn omgeving eveneens beschermd als dorpsgezicht. De opdrachtgever wenst in een eerste restauratiefase de bestaande vakwerkgebouwen te herbestemmen tot een ruime √©√©ngezinswoning.